Vrtić "Smiješak", Poreč

Programi u vrtiću su osmišljeni, fleksibilni i kreativni u skladu sa stupnjem razvoja djeteta. Posebno ističemo važnost primjerenog zadovoljavanja svih djetetovih potreba prijeko potrebnih za pravilan, kvalitetan i skladan rast i razvoj djeteta, potrebe za stjecanjem novih znanja i poticanja širokog raspona interesa djece.

Redoviti program predškolskog odgoja obogaćen je sadržajima za djecu polaznike jaslica engleskom jezikom, a za djecu polaznike vrtića engleskim i talijanskim jezikom.

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak: 6:30 - 16:30